Opći uvjeti korištenja internet stranice

Molimo Vas da se prije početka korištenja internet stranica splajser.com.hr ("stranice") (pružatelj usluga društvo Splajser.com d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savica I 127, OIB: 26751300953, ("Splajser.com ") upoznate s ovim Općim uvjetima. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za Opće uvjete, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@splajser.com.hr.

 

1. Prihvaćanje Općih uvjeta

Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja web stranica splajser.com.hr i usluga koje se putem iste pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

 

2. Promjene Općih uvjeta i stranica

2.1 Splajser.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Splajser.com Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

2.2 Splajser.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.

2.3 Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. Splajser.com ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih općih uvjeta i pozitivnih propisa.

 

3. Registracija korisnika

3.1 Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.

3.2 U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.

3.3 U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila Splajser.com ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.

3.4 Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. 3.5 Splajser.com zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. Splajser.com zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.

3.6 U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene osobne podatke koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.

 

4. Korištenje stranice i interakcija korisnika

4.1 Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.

4.2 Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Splajser.com ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu servis@splaser.com

4.3 Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi: - se predstavljali u cilju svoje promocije; - naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje; - poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima; - objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan; - maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava; - objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama; - obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju; - prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj; - objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba; - objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme; - reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja; - provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja; - objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba; - sugerirali Vašu povezanost sa stranicama; - kršili bilo koji pozitivan propis.

 

5. Sadržaj i usluge Internet stranice

5.1 Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara Splajser.com, naši suradnici i partneri.

5.2 Splajser.com ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.

5.3 Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Splajser.com nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Splajser.com se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Splajser.com -om samo zbog postojanja veze s web stranicom.

5.4 Splajser.com do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.

5.5 Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Splajser.com ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

5.6 U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Splajser.com-u, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od Splajser.com-a, te nadoknaditi Splajser.com-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.

5.7 Splajser.com zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Splajser.com također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

 

6. Autorska prava

6.1 Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Splajser.com-a.

6.2 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

6.3 Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Splajser.com-a.

6.4 Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta: - Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost; - Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Splajser.com-a; - Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Splajser.com-a; - Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

6.5 Radi izbjegavanja svake dvojbe, Splajser.com izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

6.6 Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete Splajser.com-u pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Splajser.com ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

 

7. Jamstva korisnika

7.1 Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete Splajser.com-u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja: - da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj; - da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima; - da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba; - da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Splajser.com-u, drugim korisnicima ili trećim osobama; - da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

7.2 Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Splajser.com-u zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Splajser.com-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

 

8. Odgovornost

8.1 Splajser.com ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.

8.2 Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Splajser.com kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Splajser.com.

8.3 Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Splajser.com ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Splajser.com ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

 

9. Opće odredbe

9.1 Na odnos između Vas i Splajser.com-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

10. Kolačići (eng. Cookies)

10.1 Splajser.com zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolačića (eng. cookies).

10.2 Kolačići (eng. cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na način da ga Internet stranice koju posjećujete, šalje vašem pregledniku. Kada pristupite stranici splajser.com.hr na Vaš uređaj primate i pohranjujete informacije o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama). Prilikom svakog sljedećeg pristupa na Internet stranicu splajser.com.hr, naš sustav će pretraživati Vaš kolačić (eng. cookie) tražeći prethodno zapisane podatke i zabilježbe.

10.3 Kolačići (eng. cookies) ne sadrže Vaše osobne podatke, već omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno koristili prilikom Vaših pristupa našim stranicama. Našim kolačićima (eng. cookies) koji će se nalaziti na Vašem uređaju ne može pristupiti druga Internet stranica. Splajser.com statistički prati posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o marketinškoj uspješnosti svojih stranica, pritom koristeći uslugu treće strane - Google Analytics-a.

10.4 Detaljne informacije usluga treće strane dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Splajser.com koristi kolačiće (eng. cookies) u svrhu marketinškog promicanja proizvoda tvrtke kao i zbog daljnjeg poboljšanja usluge za svoje korisnike.

10.5 Ukoliko želite zabraniti primanje kolačića (eng. cookies) Internet stranice splajser.com.hr postavke Vašeg uređaja možete podesiti tako da u izborniku svog preglednika pod naslovom Alati/Opcije (Tools/Options) izaberete tu mogućnost.

10.6 Korištenjem Internet stranice splajser.com.hr dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja navedene Internet stranice.

 

Kontaktirajte nas